Delade entreprenader

Så kallade delade entreprenader, som innebär att du som beställare anlitar olika entreprenörer för att utföra arbetet, förekommer också. Det kan till exempel vara olika entreprenörer som har hand om arbetsbygget, VVS och el. Detta innebär att entreprenörerna är sidoentreprenörer till varandra och då är det beställaren som har samordningsansvaret. 


deladentreprenader