Fastighetsskötsel

Under uppdrag av olika fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar arbetar vi med fastighetsskötsel. Uppgifterna består oftast av drift och underhåll av olika sorters byggnader.


fastighet