ROT-arbeten

Självklart utför vi ROT-arbeten, men det är viktigt att tänka på att vad som räknas som ett ROT-arbete kan variera. Reparation och underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad räknas som ROT-arbete och ger rätt till skattereduktion, men bara om vissa krav uppfylls. Kraven är att arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i eller har som fritidsbostad eller äger och som dina föräldrar bor i. 

Tyvärr får du inte skattereduktion vid bygge av ett helt nytt hus och inte heller för ombyggnad och tillbyggnad av nybyggda hus. Till nybyggda hus räknas småhus som har värdeår fem år eller yngre. 

Mer information finns på Skatteverkets hemsida. 


rot