Totalentreprenad

Med totalentreprenad får du vår kompletta lösning. Vi utför hela projektet och samordnar arbetet där det krävs assistans från underleverantörer. Detta är en smidig lösning att satsa på om du vill spara tid, eftersom vi fixar allting medan du får tid över till att göra annat. Vi sköter planeringen och kommunikationen med alla involverade parter, samordning av materialleveranser, själva arbetet och mycket mer än så. En smidig och snyggt paketerad lösning helt enkelt!


totalentr